19.10.2009, 18:51

Исковое заявление о расторжении брака и делении имущества

Ольга Станішевська | Все новости автора

Майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне значення. У разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором. При вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї. За рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, якщо з нею\ ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування. До _____________ районного (міського) суду ___________ Позивач __________________ (п.і.п.б., адреса) Відповідач _______________ (п.і.п.б., адреса) Позовна заява про розірвання шлюбу і поділ майна. Я зареєстрував(ла) з відповідачем шлюб "__"________19_р. Від цього шлюбу у нас є дитина (діти) ________ (п.і.п.б., число, місяць та рік народження дитини (дітей). Спільне життя з відповідачем у нас не склалося ________ (вказати причини). Шлюбні відносини між нами припинилися з _______ (місяць, рік) спільне господарство не ведеться. Примирення між мною та відповідачем неможливе. З питання щодо утримання та виховання дітей (дитини) спору немає _______ (вказати, з ким із подружжя буде проживати дитина, або хто з дітей: чи будуть виплачуватися кошти на утримання дитини (дітей) добровільно або за рішенням суду). Угоди про добровільний поділ майна, що є спільною власністю подружжя, між нами не досягнуто. За час проживання у шлюбі нами набуто таке майно (в тому числі грошові суми) ________ (найменування, вартість і час набуття кожного предмета, місце його знаходження). Його загальна вартість становить __________ грн. Відповідно до ст. 110 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України, ПРОШУ: Розірвати шлюб між мною та ______ (п.і.п.б. відповідача) зареєстрований "__" ______20__р. в _____(найменування рагсу) _______ міста (області), актовий запис №___. Поділити майно, що є нашою спільною власністю, виділивши мені______ (найменування речей та їх вартість). Відповідачеві виділити ___ (найменування, вартість кожної речі) на загальну суму _______грн. З. Стягнути з відповідача ___ грн. для відшкодування моїх витрат на сплату державного мита в частині вимог про поділ майна. Додаток: 1. Свідоцтво про шлюб. 2. Копія свідоцтва про народження дитини (дітей). 3. Документи про заробіток та інші доходи позивача та відповідача. 4. Квитанція про сплату державного мита. 5. Копія позовної заяви. 6. Опис спільного майна. Підпис Дата

Рубрика - Правозащитник: