Документи, які набирають чинності в період з 01.02.2012 р. по 06.02.2012 р.

Ольга Кихтенко | Все новости автора

Перелік постанов КМУ які набирють чинності з 01 лютого 2012 року. 

 <

Постанова КМУ "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" (N 1392 від 23.11.2011 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень" (N 1397 від 26.12.2011 р.);

Постанова КМУ "Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. N 15" (N 9 від 11.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін у додатки до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268" (N 39 від 18.01.2012 р.);

Указ Президента України "Питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" (N 32/2012 від 25.01.2012 р.);

Указ Президента України "Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї" (N 31/2012 від 25.01.2012 р.);

Наказ Державного комітету статистики України "Про внесення змін до інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства" (N 116 від 17.05.2011 р.);

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2004 N 279" (N 1543 від 20.10.2011 р.);

Наказ Державної митної служби України "Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби України" (N 1079 від 23.12.2011 р.);

02.02.2012 р.

Постанова КМУ "Про затвердження порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї" (N 1398 від 26.12.2011 р.);

Постанова КМУ "Про внесення зміни до пункту 6 Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість" (N 1 від 11.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про утворення центрального офісу з обслуговування великих платників податків" (N 42 від 18.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про внесення зміни до пункту 5 Положення про Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва" (N 44 від 25.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції" (N 1400 від 26.12.2011 р.);

03.02.2012 р.

Постанова КМУ "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" (N 1399 від 26.12.2011 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" (N 35 від 25.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків, завданих власникам цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, та їх відшкодування" (N 37 від 25.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополітену до житлового масиву Троєщина" (N 40 від 18.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1248" (N 41 від 25.01.2012 р.);

Наказ Мінфіна "Про затвердження Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі" (N 1393 від 07.11.2011 р.);

Наказ Мінекономрозвитку "Про порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України" (N 261 від 28.11.2011 р.);

Наказ МВС "Про затвердження Положення про екзаменаційні комісії та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів" (N 925 від 15.12.2011 р.);

Наказ МВС "Про затвердження Положення про Вибухотехнічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт" (N 924 від 15.12.2011 р.);

Наказ МОЗ "Про вдосконалення організації надання медичної допомоги матерям та новонародженим у перинатальних центрах" (N 726 від 31.10.2011 р.);

Наказ МОЗ "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Підприємства та організації поліграфічної промисловості" (N 932 від 19.12.2011 р.);

Наказ МОЗ "Про подання запиту на публічну інформацію" (N 968 від 27.12.2011 р.);

Наказ Мінінфраструктури "Про затвердження Порядку накладення і стягнення штрафів за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті" (N 637 від 26.12.2011 р.);

Наказ Мінекономрозвитку "Про Порядок погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора" (N 419 від 26.12.2011 р.);

Наказ Мінекономрозвитку "Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб'єктами господарювання" (N 28 від 12.01.2012 р.);

Наказ Мінсоцполітики "Про деякі питання діяльності центру обліку бездомних осіб" (N 574 від 28.12.2011 р.);

Наказ Мінсоцполітики "Про внесення змін до наказу Міністерства праці України від 02.08.96 N 64" (N 577 від 28.12.2011 р.);

Наказ Мінсоцполітики "Про внесення змін до форми звітності ДСДІ "Звіт про надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та інструкції щодо її заповнення" (N 578 від 28.12.2011 р.);

Наказ Мінагрополітики "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 N 546" (N 10 від 10.01.2012 р.);

Наказ Мінагрополітики "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.10.2011 N 545" (N 11 від 10.01.2012 р.);

Наказ МНС, Мінекономрозвитку, Мінфіну "Про затвердження Методики формування вартості платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій України" (N 1/2/1 від 03.01.2012 р.);

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби, Мінінфраструктури, Мінагрополітики "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства транспорту України, Державного комітету рибного господарства України від 29.11.99 N 502/568/156" (N 1058/652/796 від 29.12.2011 р.);

Розпорядження Антимонопольного комітету "Щодо відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію" (N 686-р від 16.11.2011 р.);

Розпорядження Антимонопольного комітету "Про затвердження Змін до Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на її створення" (N 788-р від 21.12.2011 р.);

Постанова НБУ "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України" (N 438 від 12.12.2011 р.);

Постанова НБУ "Про внесення змін до Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій" (N 464 від 22.12.2011 р.);

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про затвердження Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення" (N 674 від 27.10.2011 р.);

Постанова Пенсійного фонду "Про затвердження Змін до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (N 39-2 від 26.12.2011 р.);

Постанова ФСС від НВВПЗ "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та її робочі органи, та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію" (N 60 від 20.12.2011 р.);

Постанова ФСС від НВВПЗ "Про затвердження Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" (N 63 від 20.12.2011 р.);

Постанова ФСС від НВВПЗ "Про затвердження Порядку організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України" (N 61 від 20.12.2011 р.);

04.02.2012 р.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту майнових прав дітей" (N 4314-VІ від 12.01.2012 р.);

Закон України "Про внесення змін до розділу II Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних" щодо перенесення терміну введення в дію" (N 4343-VI від 13.01.2012 р.);

Указ Президента України "Про внесення змін до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень" (N 46/2012 від 01.02.2012 р.);

Постанова КМУ "Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (N 43 від 18.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін до Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення" (N 47 від 01.02.2012 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 102" (N 49 від 01.02.2012 р.);

05.02.2012 р.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення" (N 4311-VI від 12.01.2012 р.);

Закон України "Про професійний розвиток працівників" (N 4312-VI від 12.01.2012 р.);

Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (N 4318-VI від 12.01.2012 р.) - частково набирає чинності;

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів" (N 4319-VI від 12.01.2012 р.);

06.02.2012 р.

Указ Президента України "Про внесення змін до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць" (N 35/2012 від 25.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду" (N 1401 від 26.12.2011 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Правил транспортування тварин" (N 1402 від 16.11.2011 р.);

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва" (N 723 від 15.12.2011 р.);

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про комісію для визначення переліку фізичних осіб, які мають право на відшкодування витрат на установку індивідуального доїння" (N 724 від 15.12.2011 р.);

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про конкурсну комісію з питань надання суб'єктам господарювання часткового відшкодування вартості закуплених ними племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності" (N 725 від 15.12.2011 р.);

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про утворення комісії з питань розподілу та виплати часткового відшкодування вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м'ясного і комбінованого напряму продуктивності та затвердження Положення про неї" (N 726 від 15.12.2011 р.);

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників навчальних закладів, установ професійно-технічної та позашкільної освіти" (N 1511 від 23.12.2011 р.);

Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями" (N 737 від 30.11.2011 р.);

Наказ Міністра оборони України "Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 28.01.98 N 20" (N 809 від 26.12.2011 р.);

Наказ Міністра оборони України "Про затвердження Змін до Тимчасового переліку посад офіцерського складу, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору)" (N 15 від 12.01.2012 р.);

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження форми звітності N 6 "Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом" та інструкції щодо її заповнення" (N 575 від 28.12.2011 р.);

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до наказу Мінтрансзв'язку від 07.06.2010 N 340" (N 659 від 29.12.2011 р.);

Наказ Міністерства фінансів України, НАК "Нафтогаз України" "Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Міністерства фінансів України та Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" від 21.08.96 N 173/16" (N 2/1 від 03.01.2012 р.);

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію та форми запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України" (N 115/5 від 20.01.2012 р.);

Постанова Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок реєстрації, видачі ліцензії, регулювання діяльності санаційного банку та нагляду за ним" (N 471 від 23.12.2011 р.);

Наказ Служби зовнішньої розвідки "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про доступ до публічної інформації" у Службі зовнішньої розвідки України" (N 379 від 30.12.2011 р.).

Рубрика - Правозащитник: 
налоговая: 
нет