Вісник податківців Лисичанська

На час відпустки єдинники I та II груп звільняються від сплати податку

    ДПІ у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області нагадує: платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Інформація про період щорічної відпустки і терміни втрати працездатності, з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності, подається за заявою у довільній формі. З метою уникнення порушення терміну щодо сплати авансових платежів рекомендується заяву щодо періоду щорічної відпустки подавати до територіального органу Міндоходів до початку відпустки. Заяву щодо терміну втрати працездатності, з обов’язковим додаванням копії листка (листків) непрацездатності доцільно подавати одразу після закінчення лікарняного.<

   Нагадуємо: платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця (стаття 295 розділ XIV Податкового кодексу України).

 

Розмір податкової соціальної пільги у 2013 році – 573 грн. 50 коп.

   Податкова соціальна пільга – це можливість платника податків зменшити нарахований загальний місячний оподатковуваний дохід у вигляді заробітної плати. Сума, на яку зменшується загальний місячний оподатковуваний дохід, визначається як відсоток прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

   ДПІ у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області звертає увагу на те, що незважаючи на збільшення протягом року прожиткового мінімуму для працездатних осіб будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 100-відсотковому розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, тобто протягом звітного податкового року розмір податкової соціальної пільги залишається незмінним. Водночас, пунктом 1 розділу XIX Прикінцевих положень Податкового кодексу України передбачено, що для цілей застосування підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 цього Кодексу податкова соціальна пільга до 31 грудня 2014р. надається в розмірі, що дорівнює 50-відсотковому розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року. Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги у 2013 році становить 1610,00 грн. Оскільки прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня 2013 року становить 1147 грн., то з урахуванням зазначеного положення протягом 2013 року розмір податкової соціальної пільги становить 573,50 грн.

   Увага! Відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 Податкового кодексу України порушення платником податку правил отримання податкової соціальної пільги, зокрема, якщо податкова соціальна пільга застосовується також під час отримання інших доходів або за кількома місяцями отримання доходів, такий платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місяцями отримання доходу.

 

Для здійснення діяльності арбітражного керуючого необхідно зареєструватися самозайнятою особою

   ДПІ у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області нагадує: особи, які планують здійснювати незалежну професійну діяльність, повинні стати на облік у територіальному органі Міндоходів України як самозайняті особи та отримати відповідну довідку.Зробити це необхідно за місцем свого постійного проживання. Арбітражні керуючі як особи, що провадять незалежну професійну діяльність, мають право на відрахування з суми доходу документально підтверджених витрат, необхідних для ведення такої діяльності. Якщо ж у такого платника відсутня довідка про взяття на облік, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат.

   Для визначення бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб розраховується середньомісячний оподатковуваний дохід. Розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу розраховується як отриманий загальний річний оподатковуваний дохід, зменшений на суму документально підтверджених річних витрат, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалася діяльність (стаття 178 Податкового кодексу України).

 

Коли не утримується ПДФО з доходу фізичних осіб–підприємців

   ДПІ у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області нагадує: суб’єкт господарювання чи самозайнята особа, які нараховують (виплачують) фізичній особі – підприємцю дохід від здійснення нею підприємницької діяльності, не завжди утримують податок на доходи у джерела виплати, а саме, податок не утримується під час нарахування фізичній особі-підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, якщо цією особою надано юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, з якими має господарські відносини, копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію як СПД. Таким документом може бути витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

   Водночас, це положення не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи чи надання послуги згідно з цивільно-правовим договором. Зокрема, якщо буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ).

   У випадку, коли фізична особа–підприємець є платником єдиного податку, то крім вказаних документів такій особі рекомендується надати копію Свідоцтва про сплату єдиного податку, в якому зазначаються обрані ним види діяльності. Платтники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з окремих податків і зборів, зокрема, з податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподаткуванні згідно з главою 1 розділу XIV ПКУ (пункт 297.1 статті 297).

 

На що необхідно звернути увагу при формуванні податкового кредиту з ПДВ

   ДПІ у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області звертає увагу: податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку-продавець товарів/послуг зобов’язаний надати покупцю податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання.

   При цьому, відсутність факту реєстрації платником податку-продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період. Разом з тим, абзацем 11 пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України встановлено виняток із цього загального правила, а саме: у разі порушення постачальником порядку заповнення податкової накладної та/або порядку реєстрації її в Єдиному реєстрі податкових накладних покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до норм Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.Виконання платником зазначеного правила дозволяє платнику податку реалізувати своє право на отримання податкового кредиту.

 

Інформаційно-комунікаційний сектор ДПІ у м.Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області

 

Теги новин: 
Рубрика - Правозащитник: