11.06.2014, 10:00

Запитання - відповіді

Порядок оподаткування подарунка, отриманого в не грошовій формі

ЗАПИТАННЯ: Який порядок оподаткування подарунка отриманого від профспілкової організації в не грошовій формі?<

ВІДПОВІДЬ: Згідно з підпунктом 165.1.39 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України (далі - ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

Відповідно до підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 ПКУ якщо додаткові блага надаються у не грошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 164.5 цієї статті.

Згідно з пунктом 164.5 статті 164 ПКУ під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієт, який обчислюється за такою формулою: К = 100 : (100 – Сп).

Відповідальність за порушення порядку нарахування і сплати ПДФО у 2014 році

ЗАПИТАННЯ: Яка відповідальність передбачена за порушення порядку нарахування і сплати податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) у 2014 році?

ВІДПОВІДЬ: Змінами внесеними Законом України № 657-VII від 24.10.13 до пункту 50.1 статті 50 Податкового кодексу України (далі-ПКУ), встановлено, що якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, то штрафи, не застосовуються.

Уточнено порядок застосування штрафу за порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків. Так, штраф у розмірі 510 грн. (1020 грн - у разі повторного порушення) за неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, накладатиметься тільки якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або до зміни платника податку.

Штрафи за порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати (стаття 127 ПКУ) не застосовуються, коли не нарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) ПДФО самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого пунктом 169.4 статті169 ПКУ, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами Податкового кодексу України.

ПДФО при виграші у державну грошову лотерею

ЗАПИТАННЯ: Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб виграш фізичної особи у державну грошову лотерею?

ВІДПОВІДЬ: Сума коштів, отриманих як виграш чи приз у державну грошову лотерею в розмірі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, не включається до загального оподатковуваного доходу платника податку.

Як скористатися правом на податкову знижку за навчання

ЗАПИТАННЯ: Що таке податкова знижка? Які документи, крім податкової декларації про майновий стан і доходи, має подати платник податку до контролюючого органу, щоб скористатись правом щодо нарахування податкової знижки по коштах, сплачених за навчання?

ВІДПОВІДЬ: Відповідно до вимог Податкового кодексу України, податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

Фізична особа, яка має право скористатися податковою знижкою щодо суми коштів сплачених за навчання, на вимогу контролюючого органу, крім декларації про майновий стан і доходи, надає: відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери; договір з навчальним закладом; довідку про отримані у звітному році доходи; документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення); тощо. Для прискорення проведення контролюючим органом розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету і забезпечення правильності визначення зазначених сум, доцільно надавати до контролюючого органу копії зазначених документів.

Державна податкова інспекція у м. Лисичанську ГУ Міндоходів у Луганській області

 

Ответы на вопросы: 
facebook tweeter live rss