Предвыборная программа кандидата

"УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ. УКРАЇНА - ЦЕ ТИ!"

Я вірю в Україну.

Я завжди вірила і вірю, що Україна має унікальну, благословенну Богом місію. Вона полягає у створенні для себе та світу принципово нової, справедливої системи організації життя. В цій системі кожна людина відчуватиме захищеність, духовну і матеріальну гармонію.

На моє переконання, досягнення такої мети базується на безперервному вдосконаленні справедливості та соціальної гармонії шляхом виявлення, чесного визнання і ефективного розв’язання проблем людини та суспільства. В цьому процесі враховуються інтереси як кожної особистості, так і громади в цілому.

Передумовою виконання місії є насамперед піднесення духовності нації. Йдеться про виховання твердої віри в Бога, духовну освіту дітей та молоді, надання рівного статусу духовній та світській освіті, відродження української мови та розвиток культури, відновлення національних світоглядних традицій і нашої правдивої національної історії.

То що ж нам досі заважає бути високодуховними, сильними, багатими і щасливими?

Передусім - тотальне панування олігархії, яка глибоко корумпувала політиків, засоби масової інформації, значну частину силових структур і судів. Олігархія заробляє нечесні гроші на державних ресурсах та можливостях. Це ракова пухлина сучасної України, яка несумісна з демократією.

Ще однією причиною є зруйнованість вертикалі влади, повний хаос, некерованість країною. Це - трагічні наслідки безвідповідального внесення змін до Основного Закону в грудні 2004 року. Конституцію в новій редакції слід приймати невідкладно.

Усі перелічені перешкоди можна здолати швидко.

Я впевнена, що зможу це зробити.

СПРАВЕДЛИВЕ СУСПІЛЬСТВО

Я вірю в установлення справедливості та порядку. Я буду за це боротися.

Без створення чесних, правосудних судів ніякі позитивні зміни в країні неможливі. Без них неможлива й справедливість.

Суди будуть виведені з-під політичного, адміністративного та корупційного впливу. Ми зробимо їх фінансово незалежними від виконавчої влади. Люди безпосередньо обиратимуть і відкликатимуть суддів.

Громадяни отримають право ініціювати дисциплінарні справи проти нечесних суддів.

Усі громадяни зможуть звертатися до судів безоплатно, а малозабезпечені громадяни зможуть безоплатно користуватися адвокатськими послугами.

Кримінальну відповідальність за корупційну діяльність буде посилено до довічного ув’язнення.

Громадянам буде надано право звертатися до судів щодо порушення кримінальних справ проти посадовців, діяльність яких є злочинною.

Люди мають право отримувати чесну інформацію.

Для журналістів будуть створені умови незалежності від влади та політизованого капіталу олігархії. Засади редакційної політики, які зроблять журналістів незалежними, отримають статус Закону.

Буде створено високоякісне суспільне телебачення та радіомовлення, забезпечено доступ до Інтернету для всіх без винятку громадян.

ЕФЕКТИВНА ТА ВІДПОВІДАЛЬНА ВЛАДА

Я вірю - корупційний союз влади та олігархії буде знищено. Влада корумпована, бо вона безконтрольна.

Стане невідворотною відповідальність влади за порушення Конституції та законів, за корупцію.

Опозиція призначатиме голову Рахункової палати та керівників контрольних парламентських комітетів, отримає право притягати до кримінальної відповідальності окремих посадових осіб - через суд за матеріалами парламентської слідчої комісії.

Депутати всіх рівнів обиратимуться за відкритими списками та закріплюватимуться за відповідними округами. Люди знатимуть своїх обранців в обличчя.

Всеукраїнський та місцеві референдуми я перетворю на справжній, дієвий механізм народовладдя.

Органи місцевого самоврядування отримають право формувати свої виконавчі органи.

Буде негайно відкликане вето з нового Бюджетного кодексу, що дасть можливість залишити податки там, де люди їх платять - в селах, селищах та містах.

Діяти буду жорстко та рішуче.

Наведемо порядок у владі - буде порядок в країні.

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА ТА ПРОГРЕСИВНІ РЕФОРМИ

Я вірю в "Український прорив". Я вже почала виконувати цей стратегічний план розвитку країни. На жаль, світова економічна криза та внутрішньополітична боротьба проти Уряду пригальмували наш поступ. Моя перемога на виборах, завершення кризи та наведення порядку у владі дадуть можливість повністю виконати цей план.

Пріоритетом буде розвиток наукоємних галузей - нанотехнологій, мікроелектроніки, ракетно-космічної, авіабудівної, суднобудівної, машинобудівної, інформаційних технологій.

Малий та середній бізнес

Буде започатковано систему податкових пільг для банків залежно від обсягу наданих довгострокових кредитів для початку бізнесу. Держава візьме на себе частину ризиків надання "стартових" кредитів.

Кредитні ставки будуть зменшені до європейського рівня, кредитування бізнесу перейде на довгострокову основу - від 5 до 10 років.

Буде зменшено податкове навантаження, скасовано окремі податки, в тому числі і ринковий збір.

Інвестиційний клімат

Інвестори при створенні нових виробничих потужностей будуть звільнені на десять років від податків при імпорті обладнання, технологій та комплектуючих, аналоги яких не виготовляються в Україні.

Чиновників буде позбавлено права надавати зайві ліцензії, довідки, дозволи, здійснювати безпідставні перевірки.

Буде запроваджено некорупційну аукціонну систему продажу та оренди несільськогосподарських земель для реалізації інвестпроектів.

У соціально-депресивних регіонах буде передбачено спрощений порядок інвестування та десятирічні повні податкові канікули.

Все це створить нові робочі місця, зокрема для молоді.

Транзитна держава

Продовжу будівництво автомобільних магістралей, портів та аеропортів із застосуванням державно-приватного партнерства. Будуть побудовані нові нафто- і газопроводи, сучасні НПЗ. Забезпечимо Україні статус ключової транзитної держави.

Енергетична незалежність

Будуть впроваджені енергозберігаючі технології, зменшено залежність від зовнішніх поставок енергоносіїв. Наш головний енергоресурс - вугілля. Ми запровадимо екологічно чисті технології його спалювання - водно-вугільну суміш та технологію киплячого шару.

Створимо власний замкнений ядерно-паливний цикл. Збільшимо видобуток нафти та газу, зокрема на шельфі Чорного та Азовського морів.

Сприятимемо розвиткові нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. З 1 січня 2010 р. вже звільнено від податків підприємства, які виробляють енергію з відновлювальних джерел - води, повітря, сонця, деревина, соломи, біосировини тощо.

Аграрна країна

Головний пріоритет - перехід від несистемного фінансування аграрного виробництва до повноцінного довгострокового кредитування під повний технологічний цикл, включаючи закупівлю сільгосптехніки.

Буде повністю сформовано інфраструктуру: аграрний фонд та біржі, оптові та роздрібні сільськогосподарські ринки, страховий фонд, земельний банк.

Особливого значення я надаю створенню розгалуженої мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Будуть створені умови для просування продукції українських виробників на зовнішні ринки.

Повернемо Україні статус провідного постачальника сільгосппродукції і наблизимо якість умов життя у селах до міського рівня.

Сільськогосподарська земля належатиме тільки громадянам України, які живуть і працюють на ній. Річну орендну плату за сільськогосподарську землю буде законодавчо закріплено на рівні 10% її ринкової вартості.

Всі акти на володіння присадибними ділянками будуть видані безоплатно протягом року.

ОСВІЧЕНА НАЦІЯ

Я вірю, що вкладені в науку та освіту кошти - найкраща інвестиція в майбутнє України. Тому ми збільшимо обсяг фінансування фундаментальних наукових досліджень, які забезпечать інтелектуальний стрибок країни.

Буде створено ефективну національну систему управління інноваційним розвитком. Кошти, спрямовані на наукові розробки та розвиток галузевої науки, буде звільнено від оподаткування.

Кожна дитина отримає вільний доступ до високоякісної освіти, користування комп’ютером та Інтернетом, незалежно від рівня заможності її родини.

Буде завершено заміну шкільних випускних та вступних іспитів до вищих навчальних закладів зовнішнім незалежним тестуванням.

Вищим та середнім учбовим закладам буде надано повну організаційну та фінансову автономію.

ЗДОРОВИЙ НАРОД

Право на охорону здоров’я не може залежати від гаманця чи посади, тому кожна людина гарантовано матиме медичну страховку за рахунок роботодавця чи держави, а заможні громадяни - за власний рахунок.

Буде запроваджена система лікарняних кас, що зроблять медицину якісною і доступною для всіх громадян.

Протягом трьох років лікувальні заклади будуть повністю оснащені найсучаснішим медичним обладнанням та автомобілями швидкої допомоги.

Впродовж року буде наведено повний порядок з якістю ліків та цінами на них. Буде створено мережу лабораторій з контролю за генно-модифікованими організмами, якістю харчових продуктів та води.

ПЕРЕМОГА НАД БІДНІСТЮ ТА СОЦІАЛЬНОЮ НЕСПРАВЕДЛИВІСТЮ

Я вірю в справедливий розподіл суспільного багатства.

Буде законодавчо збільшена мінімальна частка зарплати у структурі собівартості до рівня світових стандартів.

Власники дрібних пакетів акцій підприємств отримають щоквартальну виплату дивідендів в повному обсязі.

На розкіш будуть введені спеціальні податки.

Пенсія відкладатиметься на особистий рахунок людини протягом усього життя, невикористані пенсійні гроші успадковуватимуться. Розмір пенсії становитиме не менше 60% середньої заробітної плати, яку громадянин отримував до виходу на пенсію.

6,5 млн. людей уже отримали по 1000 гривень заощаджень. Програму повернення вкладів Ощадбанку Радянського Союзу буде продовжено до повного завершення протягом трьох років.

Допомога родинам, де є інваліди, становитиме не менше 2000 гривень на місяць.

Триватимуть запроваджені мною державні виплати при народженні дітей.

Я відновлю виконання програми "Територія якісного життя", яка передбачає проведення комплексної реконструкції міст з сучасною соціальною інфраструктурою та дорогами європейського рівня.

Одразу після завершення кризи ми відновимо довгострокове іпотечне кредитування купівлі житла під 2-4% річних на 10-30 років.

Розмір стипендії не буде меншим рівня прожиткового мінімуму.

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ - ОСНОВА МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ

Я вірю, що ми спроможні піднятися на рівень європейських стандартів у питаннях демократії, прав людини, умов життя, політичної культури. І коли ми побудуємо Європу в Україні, Україна стане членом Європейського Союзу.

В основу дружніх відносин із Росією та іншими країнами СНД покладемо потенціал існуючої кооперації та взаємовигідного економічного співробітництва.

Відносини з усіма країнами будуть будуватися прагматично на пріоритеті національних інтересів з суттєвим збільшенням конкурентоспроможності України на світовій арені.

Кардинально змінимо позицію України у світовому поділі праці. Ми станемо країною високих технологій та наукоємної продукції.

Приєднання України до будь-яких систем колективної безпеки вирішуватиметься лише на референдумі.

СУЧАСНА ПРОФЕСІЙНА АРМІЯ - ГАРАНТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Як Верховний головнокомандувач я сприятиму підвищенню авторитету військової служби та поваги до людей у погонах.

Ми виділимо достатні матеріально-технічні і фінансові ресурси для зміцнення боєздатності армії, соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Армія стане професійною, сформованою на контрактних засадах, строковий призов в армію буде скасовано.

Сьогодні я в опозиції до олігархії та всіх, хто її представляє. А, отже, в справжній опозиції. Після виборів Президента я готова буду взяти на себе повну відповідальність за країну, за зміцнення її суверенітету, за повагу до нас світового співтовариства, за повагу людей до влади і відповідальність влади перед людьми. За ефективну економіку та розумні закони. За щастя, чесність і справедливість. За успіх України.

Я стала на цей шлях тому, що люблю Україну.

Наше покоління чекає складна, але прекрасна робота - своєю невтомною працею збудувати нову Україну, втілити в життя її святу місію.

Україна понад усе!

Слава Україні!