Предвыборная программа кандидата

ЧАС НАРОДУ

Я пропоную Програму саме – Людині, з її неповторними особливостями, життєвими цінностями та цілями. Її головне призначення - забезпечити кожному невід’ємне право на високооплачувану роботу, житло, безпечне і комфортне життя у власній державі.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ:

У соціальній та економічній сферах

забезпечення сталого та ефективного економічного розвитку через відновлення справедливості та подолання бідності. Впровадження реалістичної, народозберігаючої програми соціально-економічного розвитку України;

невідкладне прийняття комплексу заходів зі стабілізації національної валюти, приборкання інфляції;

скасування системи обрахунку мінімальної зарплати та заміна її соціальним стандартом споживання на основі обрахування витрат на придбання (оренду) житла, комунальні послуги, освіту, лікування, харчування, відпочинок;

доведення частки оплати праці у виробничій сфері з 8% до 30% собівартості продукції; вжиття комплексу заходів з підвищення продуктивності праці; збільшення реальних доходів працівників через скорочення утримань із заробітної плати;

забезпечення співвідношення мінімальної до максимальної заробітної плати в пропорції 1 до 5. Завершення реформування системи оплати праці, виходячи з того, що сьогодні вона занижена у три рази, та відповідно – пенсійного забезпечення;

підвищення зарплат вчителям, лікарям, працівникам сфери культури до рівня середньої в економіці; піднесення престижу працівників наукової сфери; забезпечення їм соціальних гарантій на рівні держслужбовців;

реалізація всіх гарантій, встановлених ст.57 Закону України „Про освіту”, в тому числі врахування при визначенні пенсій суми невиплаченої заборгованості;

відновлення моральних стимулів до праці, престижу робітничих професій; забезпечення етичної мотивації до продуктивної та якісної роботи; впровадження традицій колективізму;
державне фінансування соціального житла в необхідних обсягах, податкове заохочення бізнесу для цього, надання кредитів для будівництва житла усім, хто його потребує;
встановлення єдиних для всієї України справедливих тарифів на комунальні послуги. Скасування ПДВ у розрахунках за комунальні послуги;

повернення державі та передача у комунальну власність водоканалів, газомереж, електромереж, теплоцентралей;

повернення у державну власність газових і нафтових родовищ в Україні; використання їх першочергово для потреб житлово-комунальної сфери;

впровадження енергозберігаючих технологій, альтернативних джерел енергії;
запровадження соціальної відповідальності капіталу; введення прогресивної системи оподаткування та податку на багатство. Зарплати і пенсії на рівні прожиткового мінімуму не оподатковуються;

публічний аналіз результатів та наслідків приватизації. У разі незаконної приватизації, невиконання приватизаційних зобов’язань повернення об’єктів до державної власності, виконання зобов’язань держави перед власниками приватизаційних сертифікатів;
забезпечення реальних гарантій захисту приватної власності, набутої чесно;

заборона продажу державних підприємств, що мають стратегічне значення для країни;
впровадження реального механізму повернення втрачених заощаджень, у тому числі шляхом участі громадян у приватизації ліквідних підприємств, виділення їм землі, забезпечення лікування та навчання за рахунок бюджету, звільнення від сплати комунальних послуг;
сприяння малому та середньому бізнесу: зменшення податкового навантаження, спрощення податкової системи та процедур отримання кредитів, створення державної системи підтримки підприємців-початківців; введення в практику заявного характеру реєстрації підприємств;

вирівнювання економічного розвитку регіонів, пріоритетність малих та середніх міст;
реформування міжбюджетних відносин: 70% коштів залишається на місцях, 30% - до центру;
майно та землі військових містечок, які вже звільнені або будуть звільнятися військовими частинами, передавати у власність територіальних громад для вирішення соціальних питань та будівництва житла для військовослужбовців, військових пенсіонерів, ветеранів, працівників бюджетної сфери;

прийняття Закону про статус міст-героїв;

проведення перепису населення для з’ясування потреб кожної людини і кожного населеного пункту;

надання державою молодим сім’ям пільгового кредиту на житло. Списання 25% суми кредиту після народження першої дитини, 50% – другої, повне погашення кредиту при народженні третьої дитини;

створення системи підтримки талановитої молоді з малих міст та сільської місцевості, розширення практики надання грантів та субсидій, запровадження кредитів для навчання з погашенням їх державою обдарованим студентам;

впровадження 20% квоти на працевлаштування молоді в установах і підприємствах всіх форм власності;

встановлення для жінок-матерів гнучкого режиму зайнятості (за бажанням); подолання диспропорцій щодо пенсійного забезпечення чоловіків та жінок;

запровадження і фінансування окремою статтею держбюджету загальнонаціональної програми „Боротьба із захворюванням на рак молочної залози”;

проведення суцільної диспансеризації і формування паспорту здоров’я населення по країні та регіонах з визначенням заходів профілактики і лікування;

невідкладне розгортання державного комплексу заходів проти алкоголізму, пияцтва та наркоманії;

повна заборона реклами алкогольних та тютюнових виробів, їх торгових марок та медпрепаратів; заборона переривати телевізійні програми будь-якою рекламою;
відновлення державної мережі комунальних і державних аптек;

запровадження державного контролю за цінами та якістю ліків, основних продуктів харчування і товарів першої необхідності;

забезпечення працевлаштування безробітних людей старшого та передпенсійного віку;
підвищення пенсій до 80% від середньої заробітної плати в економічній сфері;
персональна державна опіка кожної самотньої літньої людини;

реальна соціально-професійна і трудова реабілітація інвалідів, удосконалення нормативно-правової бази їх працевлаштування.

На селі та в сфері екології

ревізія всіх сільськогосподарських земель, усунення зловживань, скасування незаконних операцій купівлі-продажу, притягнення до кримінальної відповідальності земельних шахраїв;

надання на безоплатній основі документів про право власності на земельні ділянки;
державна реєстрація орендарів земельних паїв та суворий державний контроль за розрахунками з орендодавцями;

пільгове кредитування господарств, які використовують земельний пай за прямим призначенням;

державна підтримка сільських товаровиробників, допомога у виході на ринки;
пільгове оподаткування утворюваних сільських підприємств строком на п’ять років;
створення Фонду підтримки села для фінансування нових робочих місць, покращення якості життя, сприяння сільському туризму;

відновлення фельдшерсько-акушерських пунктів у кожному селі;

створення Державного земельного банку; можливість продажу земельних паїв виключно цьому банку;

відновлення крупнотоварного сільськогосподарського виробництва;

екологічне обстеження всіх територій, складання екологічних карт з визначенням видатків на оздоровлення регіонів;

оголошення найбільш забруднених територій зонами екологічного лиха з прийняттям відповідних державних програм;

підвищення штрафів та відшкодувань за екологічні збитки;

забезпечення європейських стандартів з контролю стану повітря, питної води; будівництво заводів з переробки побутових відходів у містах з населенням від 50 тис. мешканців;
повна заборона ввезення в Україну генетично-модифікованих продуктів, ввезення імпортних товарів, що не відповідають вітчизняним стандартам; уточнення нормативної бази співпраці України з СОТ, обов’язкове маркування української продукції, яка містить ГМО;

прийняття єдиного комплексного Закону щодо статусу Чорнобильської зони та чорнобильців, забезпечення повного виконання зобов’язань держави щодо них згідно з діючим законодавством;

довічна заборона використання Чорнобильської зони для складування радіаційних відходів;
збільшення площ земель заповідного фонду, доведення до екологічно чистого стану всіх об’єктів історико-культурного значення.

Протидія корупції

прирівняти корупцію до державної зради. Обов’язкове декларування доходів та витрат держслужбовців, членів їх сімей;

позбавляти пенсійного забезпечення держслужбовців, які притягуються до відповідальності за хабарництво, зловживання службовим становищем. Обов’язкова конфіскація незаконно набутого майна держслужбовцями, їх найближчими родичами;

скасувати умовні строки та амністію за корупційними статтями;

заборона держслужбовцям вищих рангів працювати у комерційних структурах протягом трьох років після звільнення з держслужби;

переатестація державних службовців на предмет перевірки їхньої професійної придатності та належності до комерційних структур;

відновлення народного контролю.

У політичній та культурній сферах

прийняття Виборчого кодексу; запровадження виборів до Верховної Ради за відкритими списками, місцевих органів влади – мажоритарною виборчою системою;

скорочення Верховної Ради України до 300 депутатів з наступним коригуванням депутатського корпусу в залежності від чисельності населення України;

заборона обрання народних депутатів України більше як на два терміни поспіль;
повне скасування інституту недоторканності;

уніфікація чисельності депутатів місцевих рад пропорційно до чисельності населення;
створення виконавчих комітетів на рівні району і області, ліквідація державних адміністрацій;

запровадження публічного механізму звітування депутатів, спрощеної системи їх відкликання;

скорочення на 40% державного апарату управління та витрат на його утримання;

проведення референдумів з ключових питань внутрішньої та зовнішньої політики;

введення кримінальної відповідальності за невиконання чи порушення Конституції України;
відродження і утвердження духовності та моралі на основі християнських цінностей;

врегулювання мовної ситуації в Україні: наповнення реальним змістом статусу української мови як державної; визначення засад функціонування російської мови як мови міжнаціонального спілкування в усіх сферах суспільного життя; забезпечення повноцінного застосування мов представників різних національностей у місцях їх компактного проживання;

У сфері безпеки і міжнародних відносин

реалізація політики позаблокового статусу України на основі активного нейтралітету;

вибудова двох полюсів безпеки держави:

на основі налагодження добросусідських відносин з країнами-сусідами;

поглиблення співпраці з міжнародними інституціями та країнами у межах, що дозволяють гарантувати територіальну цілісність та суверенітет України;

реалізація ідеї єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю, Казахстаном;
досягнення угоди з ЄС про співпрацю, вільне переміщення людей, товарів, послуг та капіталів;

створення сучасних збройних сил України.

Для цього:

забезпечити фінансування Міністерства оборони у межах від 2% ВВП;
відновити престиж військової служби через гарантоване забезпечення житлом військовослужбовців;

забезпечити повну компенсацію витрат військовослужбовців на оренду житла;

визначити видатки на будівництво житла військовим як захищену статтю бюджету;

не допускати обмеження пенсійних виплат військовим пенсіонерам;

використовувати досвід військових пенсіонерів у державному і громадському житті;

зберегти у повному обсязі мережу військових госпіталів;

повна департизація, деполітизація і декомерціалізація військової, правоохоронної та судової систем України;

введення виборності суддів народом.

Я гарантую побудову суспільства на високих моральних цінностях, власній історичній традиції, абсолютно позитивних відносинах між людьми, між людиною і природою; суспільства та країни, де панують соціальна гармонія та справедливість, турбота про кожну людину, гуманне правління, служіння народу.