Предвыборная программа кандидата

ХТО ВИНЕН

"Помаранчевий" режим олігархів і націоналістів веде Вітчизну до катастрофи.

Розвалено систему управління й правосуддя. Руйнуються засади державності. Підірвано економіку. Україна "лідирує" в Європі за темпами падіння виробництва, зростання безробіття, зубожіння громадян. 27% населення відкинуто за межу бідності.

Техногенні й екологічні катастрофи - страшні реалії сьогоднішньої України.

Армія - в агонії. Силові структури "приватизовані" олігархічними кланами. Суспільна безпека – під загрозою.

Режим ворожий демократії і свободі слова. Значна частина депутатських мандатів і урядових посад куплена великим капіталом. Телеканали, радіо, газети говорять тільки те, що вигідно їхнім хазяям - олігархам.

Знищуються наука, культура, освіта, медицина.

Безпрецедентна корупція дозволяє чиновникам збагачуватися при розкраданні народного надбання.

Втягуючи Україну в НАТО, зіпсувавши відносини з Росією, режим зраджує національні інтереси.

Чорноморський шельф "подаровано" Румунії.

Суспільство розкладається наругою над народними святинями, оскверненням пам’ятників воїнам Великої Перемоги, вихвалянням фашистів учорашніх і потуранням фашизму сьогоднішньому, переслідуванням канонічного православ’я.

Порушуються права мільйонів російськомовних громадян України.

Молодь розбещується пропагандою насильства й бездуховності.

Всі буржуазні партії та блоки - як ті, що сьогодні при владі, так і опозиційні - плоть від плоті цього злочинного режиму. Їхні кандидати - його ставленики. Хто б з них не став Президентом, режим олігархів і націоналістів збережеться, а Україна втратить майбутнє. Допустити цього не можна.

ЩО РОБИТИ

Я йду на вибори, пропонуючи реалістичну альтернативу пануючому режиму. Її зміст: "Влада трудящих, соціалізм, дружба народів".


Найважливіше своє завдання на посту Президента я вбачаю в тому, щоб насамперед забезпечити перехід влади до рук трудової більшості, громадський порядок, міжнаціональний мир і радикальну демократизацію політичної системи:

- Україна перетвориться на парламентську республіку. Держава стане керованою, буде неможливим протистояння Президента й уряду;

- органи влади на всіх рівнях будуть очищені від казнокрадів, хабарників, випадкових людей. До роботи будуть залучені чесні професіонали. Щоб перемогти корупцію, буде відроджено систему народного контролю;

- рішення з найважливіших питань прийматимуться на Всеукраїнському референдумі;

- влада на місцях перейде від призначуваних зверху губернаторів до виконкомів рад. Повноваження рад істотно розширяться. Місцеве і регіональне самоврядування стане реальним;

- буде ліквідовано недоторканність посадових осіб, депутатів, суддів;

- професійні спілки одержать право законодавчої ініціативи, буде нормативно закріплено повноваження профспілок і трудових колективів у питаннях розподілу прибутку, здійснення інвестиційної політики підприємств і політики оплати праці;

- буде реалізовано конституційну норму про рівноправність громадян незалежно від їх майнового стану. Держава створить умови, за яких багатство не даватиме переваг на виборах до парламенту та місцевих рад; буде покладено край монополії олігархів на електронні засоби масової інформації;

- суддів обиратиме й відкликатиме народ;

- армія одержить гідне фінансування за рахунок коштів, що звільняться в результаті подвійного скорочення видатків на утримання держапарату. З 2011 року на її потреби підуть гроші, зекономлені в результаті ліквідації поста Президента;

- не допущу подальшої участі в політичних інтригах структур Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. Їх діяльність буде поставлено під жорстокий парламентський контроль. Це зробить ефективнішою боротьбу зі злочинністю;

- буде покладено край будь-яким проявам фашизму, расизму, ксенофобії;

- у 2010 році буде проведено Всеукраїнський референдум щодо надання російській мові статусу державної при збереженні й зміцненні існуючого статусу української мови;

- буде надійно захищено культурно-мовні права національних меншин;

- буде заборонено пропаганду насильства й аморальності;

- держава не дозволить будь-кому знущатися над славним минулим нашого народу, руйнувати пам’ятники історії, оскверняти могили солдатів Великої Вітчизняної війни, героїзувати гітлерівських прислужників з ОУН-УПА;

- буде захищено канонічне православ’я й забезпечено вільний розвиток усіх традиційних конфесій. Тоталітарні секти буде заборонено.

Я використаю повноваження Президента для того, щоб Україна стала на соціалістичний шлях розвитку.

Передумови для цього складуться вже в ході реалізації Антикризової програми, покликаної суттєво посилити державний контроль над економікою і перекласти на олігархів витрати, пов’язані з виходом із кризи.

Буде вжито таких першочергових заходів:

- націоналізовано базові галузі промисловості та підприємства банкрути. Порядок передачі активів у народну власність буде нормативно закріплено;

- введено систему централізованого планування, яка враховуватиме існування в Україні різних форм власності;

- відсторонено від "енергетичної годівниці" олігархічні клани;

- відновлено народну власність на землю, захищено права селян-пайовиків, повернуто землю трудівникам села, обманом позбавлених свого добра;

- переглянуто укладені нинішнім режимом нерівноправні міжнародні угоди, що роблять беззахисним вітчизняного виробника. Зокрема, угоди із Всесвітньою торговою організацією;

- припинено злочинну практику одержання кредитів міжнародних фінансових організацій на умовах, що обмежують суверенітет України;

- повернуто сховані за кордоном капітали, а до осіб, які відмовляться це зробити, буде застосовано найжорсткіші заходи, аж до конфіскації їхнього майна через суд;

- мобілізовано всі сили держави на боротьбу з "тіньовою економікою" та ухилянням від сплати податків;

- введено прогресивну шкалу оподатковування доходів, податки на нерухомість і предмети розкоші;

- посилено санкції до власників підприємств, які порушують умови трудових угод, техніку безпеки, екологічні норми;

- забезпечено розвиток системи державних банків;

- встановлено максимальний розмір ставки кредитування вітчизняного виробника - 3%. До виходу з кризи банки буде позбавлено можливості вилучати за борги майно фізичних осіб, що взяли кредити на придбання житла, автомобілів, побутової техніки. Держава вживе заходів для безперешкодного повернення вкладникам їх депозитів;

- кардинально змінено валютну політику Національного банку й притягнуто до кримінальної відповідальності тих, хто збагатився на махінаціях з курсом гривні;

- подоланню безробіття сприятиме широка організація громадських робіт і передача в народну власність підприємств, хазяї яких вдаються до масових звільнень трудящих. Вже до кінця 2010 року рівень безробіття знизиться втричі.

Зміцнення державного контролю над економікою й залучення додаткових коштів для її розвитку дозволить здійснити глибоку структурну перебудову народного господарства:

- буде забезпечено розвиток високотехнологічних і наукоємних виробництв. Джерелом інвестицій стануть прибутки від ресурсної ренти, доходи державних монополій, а також заощадження громадян, мобілізовані під тверді гарантії держави. У результаті за 5 років частка продукції машинобудування у ВВП зросте до 30%, що значно розширить внутрішній ринок для вітчизняної металургії та інших галузей;

- сільському господарству буде повернуто природну зернову й м’ясо-молочну спеціалізацію, буде надано податкові преференції аграрним кооперативам;

- значні державні інвестиції буде спрямовано на модернізацію й розвиток транспортної та енергетичної інфраструктури, гідротехнічних споруд, систем життєзабезпечення, житлово-комунального господарства;

- значну увагу буде приділено розвитку курортно-туристичної галузі.

Здійснення цих заходів створить передумови для досягнення головної мети - поліпшення життя трудящих України:

- буде законодавчо встановлено частку зарплати в структурі собівартості продукції - не нижче 60%;

- пріоритетом державної політики стане подолання бідності. Розмір мінімальної зарплати, пенсії, допомоги з догляду за дитиною буде встановлено на рівні не нижче реального прожиткового мінімуму. За 5 років кількість бідних в Україні скоротиться вдвічі;

- держава нормативно обмежить максимальний рівень цін на товари першої необхідності, ліки і медикаменти;

- поверне контроль над тарифною політикою органів місцевого самоврядування. Витрати населення на утримання житла не перевищуватимуть 15% від середньої зарплати в країні;

- припиниться занепад села. У кожному з них запрацюють медпункт, школа, бібліотека, клуб;

- обсяг державних інвестицій у розвиток науки, культури, освіти, охорони здоров’я досягне 15% ВВП. Медицина й освіта стануть на ділі безплатними;

- буде радикально переглянуто підходи до охорони навколишнього середовища й захисту людей від наслідків екологічних і техногенних катастроф. Буде відновлено загальнонаціональний контроль над впливом радіоактивного забруднення на громадян, щорічну профілактичну діагностику стану їх здоров’я. Буде здійснено широкий комплекс робіт для розв’язання проблем підвищення якості питної води, насамперед дніпровської, поліпшення екологічної ситуації в промислових центрах Донбасу та Придніпровського регіону;

- буде розроблено й реалізовано Комплексну державну програму боротьби з наркоманією й алкоголізмом.

Буде кардинально змінено зовнішню політику України.

Головними її пріоритетами стануть:

- законодавче забезпечення й міжнародно-правове закріплення нейтрального, позаблокового статусу України, відмова від втягування її в НАТО;

- активна підтримка ідей сформування нової структури загальноєвропейської і євроатлантичної безпеки, яка грунтується на відмові від конфронтаційного мислення і блокових підходів;

- відновлення і всебічний розвиток братніх взаємовигідних відносин з стратегічними союзниками - Російською Федерацією та країнами СНД. Важливим кроком у цьому напрямі буде входження України в Єдиний економічний простір з Росією, Білорусією й Казахстаном. Активна політика на всіх напрямах – в національних інтересах України;

- вагомим внеском у європейську інтеграцію стане створення тристороннього енергетичного консорціуму за участю України, Росії та країн Європейського Союзу;

Питання входження нашої країни в Єдиний економічний простір і недопустимості її вступу в НАТО буде винесено у 2010 році на Всеукраїнський референдум.

З ЧОГО ПОЧАТИ

Гарантую, що пропоновані перетворення, які забезпечать справжнє народовладдя і перехід України на соціалістичний шлях розвитку, пройдуть мирно, демократично.

Чи можливо цього досягти в умовах, коли Президентові, який виступатиме за владу трудящих і соціалізм, протистоятимуть нинішній правий парламент, авторитарний Прем’єр, підконтрольні олігархічним кланам суди й чиновники?

Відповідаю: так, можливо!

Мною буде запропоновано для прийняття у встановленому Основним Законом держави порядку проект нової редакції Конституції України – справді народної Конституції. На її основі буде проведено в 2010 році парламентські вибори та вибори до органів місцевого самоврядування.

Перед новообраною Верховною Радою я складу повноваження Президента. Припинить свою діяльність і Національний антикризовий комітет.

Владу буде зосереджено в руках парламенту та місцевих рад, які представлятимуть інтереси трудової більшості. Буде сформовано лівоцентристський уряд, який продовжить курс соціалістичних перетворень.

Дорогі співвітчизники!

Відвернути національну катастрофу й вивести Україну з глухого кута, у який загнав її "помаранчевий" режим націоналістів і олігархів, можливо тільки на шляху до народовладдя й соціалізму!

Я пропоную цей шлях!

Вибір - за вами!