Предвыборная программа кандидата

"Роби українське, купуй українське, захищай українське, - бо це твоє! "

Українська Народна Партія висуває на президентські вибори свого кандидата, представника великої професійної команди українських патріотів, з метою реалізації української національної ідеї, яку партія бачить як майбутнє лідерство України у новій Європейській спільноті.

Головне гасло кандидата від УНП:
"Роби українське, купуй українське, захищай українське, - бо це твоє!"

Це реальний механізм, який дозволить Україні якнайшвидше вийти з економічної та політичної кризи, відродити економіку, відновити повагу до держави і влади та домогтися зростання добробуту українського народу.

Українська Народна Партія - це патріотична партія, що бере свій початок від "Народного Руху України за перебудову" і захищає інтереси українського народу. Кандидат УНП виступає з програмою єдності України, яка ґрунтується на принципах пріоритету національного інтересу, економічного націоналізму, професійної прозорої дієвої влади у всіх сферах функціонування держави.

І. Роби та купуй українське - шлях економічного розвитку України!

Українська економіка потребує структурних реформ, щоб виробництво могло наповнити внутрішній ринок якісними товарами за помірною ціною, забезпечити експорт конкурентоздатної продукції, створити умови максимального сприяння малим і середнім підприємцям, оскільки саме ці люди, а не держава, створюють робочі місця, гарантують добробут своїх родин та найманих працівників, створюють основу сильної демократичної держави. Задля досягнення цієї мети необхідно:

1. Сприяти розвитку українського виробництва шляхом: обов’язкової пріоритетної закупівлі державними підприємствами та установами продукції українських товаровиробників; створення можливостей для їх довгострокового кредитування; просування української продукції, у першу чергу готової, - з високим рівнем доданої вартості, - на світових ринках.

2. Обмежити зростання цін через: підвищення ефективності енерго- і ресурсозбереження українських товаровиробників; запобігання зловживанню монопольним становищем природних монополістів, забезпечення максимальних умов сприяння здоровій ринковій конкуренції.

3. Вирішити проблеми безробіття через: максимальне бюджетне, податкове, кредитне стимулювання внутрішнього виробництва та попиту на українські товари задля пожвавлення економіки і швидшого виходу з кризи; створення умов для розвитку малого і середнього бізнесу, що дає робочі місця; забезпечення стимулюючої функції податків; зниження податкового тиску; реформування механізму адміністрування та контролю за відшкодуванням податку на додану вартість; забезпечення сталості податкової системи, коли будь-яка зміна обсягу та умов сплати податків відбуватиметься не частіше, ніж раз на п’ять років; зміну умов подання звітності та оподаткування малих підприємств із запровадженням для них правил подання звітності один раз на рік та сплату податків не частіше двох разів на рік.

4. Реформувати енергетичну галузь та максимально сприяти енергозбереженню як найважливішій складовій всієї економічної політики держави, що передбачає відмову від неефективного бюджетного та перехресного субсидування в паливо-енергетичному комплексі, спрямування бюджетних коштів на адресну грошову допомогу соціально незахищеним верствам населення та фінансування модернізації енергетичних підприємств, житлово-комунальної сфери.

5. Забезпечити професійне управління державною власністю та приватизацію неефективних державних підприємств, окрім стратегічних, що пов’язані із гарантуванням національної безпеки.

6. Гарантувати прозорість, ощадність, ефективність, адекватність управління бюджетними коштами, що передбачає; дотримання принципу збалансованості, коли витрати відповідають доходам; відкритість вичерпної інформації щодо всіх доходів та витрат державного та місцевих бюджетів; закупівлю товарів та послуг за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів виключно на відкритій тендерній основі; розрахунок місцевих бюджетів та обсягів міжбюджетних трансфертів на формульній основі, яка змінюватиметься не частіше одного разу на п’ять років; прив’язку конкретної податкової бази, зокрема податку на нерухомість, до наповнення місцевих бюджетів з метою фінансового забезпечення функцій органів місцевого самоврядування.

7. Вивести на новий рівень розвиток аграрного виробництва шляхом: впровадження прозорих правил ресурсного забезпечення виробників сільськогосподарської продукції (у тому числі, особистих селянських господарств); забезпечення пільгового довгострокового кредитування, пов’язаного із закупівлею сучасної сільськогосподарської техніки та обладнання; сприяння держави у збуті продукції безпосередніми виробниками на внутрішньому та зовнішньому ринках, - в тому числі, на кооперативних засадах.

8. Забезпечити розвиток сільської місцевості шляхом: сприяння ефективному використанню та збереженню родючості землі сільськогосподарського призначення - головного національного надбання України; підвищення мінімального розміру орендної плати за земельні паї; створення можливостей для започаткування підприємницької діяльності, - у першу чергу, у сфері виробництва, зберігання, переробки сільськогосподарської продукції, а також "зеленого" туризму; забезпечення пріоритетності спрямування бюджетних коштів на задоволення першочергових потреб жителів сільської місцевості в частині охорони здоров'я, шкільного та дошкільного навчання, розвитку інфраструктури.

9. Створити земельний кадастр та відкритий реєстр прав власності на землю та інші об’єкти нерухомості.

II. Захищай українське - захист українського народу та української держави!

Держава повинна гарантувати захист інтересів власних громадян всередині країни та у світі. З метою захисту українських громадян та української держави пропонується:

1. Забезпечити реальний соціальний захист шляхом: надання адресної грошової допомоги тим, хто її дійсно потребує, замість недієвої та несправедливої системи соціальних пільг; проведення пенсійної реформи; формування єдиного фонду обов’язкового соціального страхування (включно з пенсійним, медичним страхуванням, страхуванням від нещасних випадків на виробництві, страхуванням по безробіттю), внески до якого здійснюватимуться в якості єдиного соціального податку, що сплачується у рівних частках працедавцями та найманими працівниками.

2. Захистити права власників шляхом створення земельного кадастру та відкритого реєстру прав власності на землю та інші об’єкти нерухомості.

3. Забезпечити демократичний розвиток та політичні інтереси українського народу шляхом: формування громадянського суспільства, відповідального за державу і за себе; посилення контролю за владою з боку громади, протидії корупції, забезпечення верховенства права як основи демократії та передумови інтеграції України в НАТО - єдиної ефективної на сьогодні системи безпеки, що дозволяє заощаджувати кошти на військові витрати і при цьому гарантує безпеку країн-членів від зовнішньої агресії.

4. Захистити права місцевих громад (у тому числі, шляхом передачі територіальним громадам необхідних бюджетних ресурсів) та гармонізувати українське законодавство з Європейською хартією про місцеве самоврядування шляхом децентралізації влади та збільшення фінансових повноважень.
5. Гарантувати захист територіальної цілісності Української держави та її суверенітету через: протидію будь-яким спробам сепаратизму; створення високотехнологічної, мобільної, боєздатної армії з наголосом на розвитку сил швидкого реагування, засобів технологічної боротьби, ефективної системи ППО. Сильна мобільна армія - гарантія української державності. Фінансове забезпечення армії не може бути предметом торгу і має відбуватися через спеціальний оборонний бюджет з чітким цільовим розписом використання коштів і подальшим контролем - з боку суспільства.

6. Убезпечити інформаційний простір та протидіяти проявам інформаційної агресії ззовні через: формування українського інформаційного простору; сприяння високій інформаційній культурі населення, що включає швидкий доступ до об’єктивної інформації, її ефективне використання, захист громадян від низькоякісних інформаційних продуктів, які можуть нанести шкоду людині та суспільству.

7. Гарантувати економічну та енергетичну безпеку через: збереження у державній власності підприємств, які забезпечують національну безпеку країни, зокрема магістральних газо- та нафтопроводів, ліній електропередач; скорочення надмірного енергоспоживання; диверсифікацію джерел енергопостачання; розділення і відокремлення функцій транспортування енергоресурсів (нафти, газу, електроенергії) та продажу їх кінцевим споживачам.

8. Сприяти справедливому розподілу активів і пасивів колишнього СРСР, а також переходу на ринкові умови базування ЧФ РФ у Севастополі вже з 2010 року та виведенню російських військових формувань з території України до 2017 року.

9. Захистити національні культурні інтереси та основи духовності українців через: гарантування розвитку української мови, літератури, мистецтва як культурної основи української державності; забезпечення рівного доступу до якісної освіти; сприяння розвитку інституту сім’ї як основи здорового суспільства; сприяння утвердженню у суспільстві принципів християнської моралі як основи особистого духовного розвитку, розвитку фізичної культури та спорту як основи фізичного вдосконалення особистості.

10. Забезпечити захист ідеологічних основ української державності через: відновлення історичної пам’яті та належне вшанування учасників національно-визвольних змагань, визнання вояків УПА борцями за незалежність України; сприяння загальносвітовому засудженню злочинної комуністичної ідеології на рівні з нацизмом з метою недопущення таких злочинів у майбутньому; сприяння реалізації національної ідеї України - формуванню української нації на основі культури, історичної пам'яті українського народу, із залученням представників інших етносів, які сприйняли українську культуру та історичну спадщину.

ІІI. Обирай українське

У політичній сфері Україна потребує подолання корупції - головної перешкоди для нормального функціонування української держави, верховенства права - запоруки дотримання основних прав і свобод громадянина, ефективної влади, що діятиме відповідно до національних інтересів. Прозорість та відкритість - шлях до ефективної влади! Для досягнення цієї мети пропонується:

1. Подолати корупцію шляхом: приведення у відповідність соціальних обов’язків держави до її можливостей, - і тим самим, усунення надмірного тиску на бізнес, як причини провокування корупції; забезпечення публічності і прозорості діяльності органів державної влади; гарантування рівних можливостей (стати державним службовцем, користуватись послугами органів державної влади або, навпаки, постачати свої товари чи послуги органам державної влади, отримувати інформацію щодо діяльності органів державної влади, можливостей контролювати владу тощо); обов’язкового декларування видатків державними службовцями та членами їх сімей паралельно з руйнуванням основ для виникнення корупції через адекватну винагороду роботи державного службовця.

2. Запровадити ефективну владу через: проведення виборів до парламенту за відкритими партійними списками, що дозволить громадянам контролювати персональний склад законодавчого органу, зменшить можливості для політичної корупції; заборону "іменних" блоків як способу свідомого обдурювання виборців.

3. Забезпечити верховенство права через: гарантування незалежності судової гілки влади; створення умов обрання осіб належних професійних якостей на посади суддів; обмеження депутатської та суддівської недоторканості у випадку вчинення кримінальних злочинів, приведення функції органів прокуратури у відповідність з Конституцією України.

Ми не обіцяємо нездійсненного, а пропонуємо спільну працю заради добробуту нашої спільної батьківщини та її громадян.