27.08.2021, 21:40

Фінансове планування та прогнозування бюджетів

Ольга Станишевская | Все новости автора

Щоб досягти на ринку певної конкурентної позиції й економічного зростання компанії, варто докладніше розглянути поняття «фінансове планування» — розроблення грошових планів, у яких чітко окреслюються цілі й порядок дій для їхнього досягнення. Прогнозування коштів компанії передбачає визначення перспектив з огляду на розвиток фінансового становища. Припущення можуть визначати стратегічні напрями розвитку компанії та обсяги загального розвитку на основі показників економічного росту. Прогнозування має бути поглибленим і характеризувати поточні показники на основі системного та факторного аналізу за попередні періоди. Безпомилковість — важлива, оскільки на хибних припущеннях важко побудувати правдиві прогнози і правильно визначити основні тенденції розвитку.

Проєкт Online.novaposhta.education пропонує вам докладніше розглянути основи фінансового прогнозування. Такі знання будуть корисними кожному бізнесмену, адже їхнє використання в повсякденній діяльності організації дасть змогу зберегти й раціонально розпоряджатися коштами.

Прогнози та плани — у чому різниця?

Відмінність між прогнозами та планами полягає в тому, що прогнозують показники, впливати на які комерційна організація в повному обсязі не може, наприклад: дії конкурентних організацій, фінансові ризики тощо. Планувати в перспективі краще лише ті моменти, на які реально впливати, як-от: поточні витрати. Що вищий ступінь неповної визначеності в показниках прогнозування, то більше економічний простір опиняється в прогнозованій зоні.

Метою фінансових бізнес-прогнозів є оцінювання передбачуваного обсягу ресурсів на конкретний проміжок часу на підставі даних комплексного аналізу. Треба враховувати взаємозв'язок із процедурами сегменту стратегічного комплексного планування й розвитку національної економіки загалом. З допомогою фінансових інструментів прогнозування передбачають майбутній розвиток компанії, його тенденції та перспективи.

Як робити прогнози

Є три різновиди планів:

  1. Стратегічні — стосуються генерального розвитку бізнес-процесів. У фінансовому аспекті вони визначають важливі фінансові маркери компанії, пропорції відтворення обсягів, характеризують інвестиційні стратегії, оцінюють можливості накопичення та реінвестування.
  2. Поточні — розробляють у процесі деталізації. Якщо стратегічний план дає приблизні переліки фінансових ресурсів, їхні обсяги, напрями використання, під час поточного планування відбувається взаємне погодження кожного типу інвестицій.
  3. Оперативні — тактичні короткострокові плани, які націлені на досягнення мети суб'єкту господарювання.

Усі плани мають йти з кошторисом за витратами. Тобто до початку виконання певних дій формують бюджет, що є втіленням готового плану. Він буде характеризувати витрати та доходи за певний проміжок часу, визначати реальні потреби в ресурсах задля досягнення цілей. Одні бюджети можуть містити інформацію тільки про доходи чи витрати, інші ж — демонструють доходи та витрати організації.

Аби отримати точні результати, потрібно використовувати такі методи:

  • створення математичних моделей;
  • розроблення трендів, схем розвитку;
  • стохастичні методики;
  • експертне оцінювання;
  • економетричне прогнозування тощо.

Фінансове планування передбачає визначення комплексу дій із формування, використання фінансових активів. Мета планування — правильне визначення граничних обсягів доходів і витрат коштів у запланованому періоді.

Головний фінплан компанії — баланс витрат та прибутків, де повинно бути чотири розділи: витрати, доходи, розрахунки з кредиторами та бюджетною системою. Фінансовий план потрібен для порівняння вартісних та натуральних показників, аналізу балансу між відтоком та напливом коштів.

Рубрика - Правозащитник: