03.02.2010, 12:03

Право на податковий кредит у 2010 році: у запитаннях та відповідях

Владимир Гонтарь | Все новости автора

Питання. Який порядок декларування доходів, одержаних громадянами протягом 2009 року?

Відповідь. Декларації про доходи подають громадяни, які згідно із Законом України від 22.05.2003 №889 „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон), зобов’язані подавати декларацію (у разі отримання доходів, нарахованих особами, які не є податковими агентами, а також окремих видів доходів, які згідно із Законом не підлягають оподаткуванню при їх виплаті), а також громадяни, які відповідно до норм статті 5 Закону мають право на податковий кредит. Питання. Яка кількість місяців навчання приймається до розрахунку податкового кредиту? Відповідь. Кількість місяців навчання, яка приймається для розрахунку податкового кредиту, визначається навчальним закладом у договорі, а якщо це не зазначено договором, то платник податку, який реалізовує право на податковий кредит, повинен надати довідку з такого навчального закладу щодо кількості місяців навчання (тривалості семестрів) у звітному податковому періоді (році). Питання. У зв’язку з нестачею власних коштів на навчання дитини у ВУЗі, батьком було взято кредит у кредитній спілці. Чи має такий платник податку право на податковий кредит, якщо вартість навчання проплачено за рахунок зазначеної позики? Відповідь. Відповідно до Закону України від 22.05.2003 №889 „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон) податковий кредит – це сума (вартість) витрат, фактично понесених платником податку-резидентом протягом звітного податкового року, у зв’язку з придбанням послуг, у тому числі на навчання, на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу. При цьому Законом встановлено обмеження щодо не перевищення сум нарахованого платником податку податкового кредиту понад суму загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом року як заробітна плата, але не робиться ніяких застережень щодо безпосередніх джерел виникнення коштів, сплачених на навчання. Відповідно до статті 1046 (гл. 71) Цивільного кодексу України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Таким чином, враховуючи те, що суму позики (кредиту) було спрямовано на оплату навчання, а також те, що сума позики є поворотною і платник податку несе фактичні витрати на повернення такої позики, суму, сплачену за навчання за рахунок позики (кредиту) слід приймати в розрахунок податкового кредиту. Питання. У зв’язку з релігійними переконаннями платник податку офіційно відмовився від ідентифікаційного номера. Чи діє в правовому полі податкова інспекція, коли відмовляє у нарахуванні податкового кредиту за навчання? Відповідь. Законом України від 22.05.2003 №889 „Про податок з доходів фізичних осіб” встановлено певні обмеження права на нарахування податкового кредиту. Так, згідно з підпунктом 5.4.1 пункту 5.4 статті 5 Закону податковий кредит може бути нарахований виключно резидентом, який має індивідуальний ідентифікаційний номер. Таким чином, особи, які офіційно відмовилися від ідентифікаційного номера, мають право здійснювати будь-які платежі без цього номера, але не мають законодавчих підстав для нарахування податкового кредиту. Крім того, пунктом 22.2 статті 22 Закону встановлено, що у разі, коли норми інших законів чи законодавчих актів, що містять правила оподаткування доходів (прибутків) фізичних осіб, суперечать нормам цього Закону, пріоритет мають норми цього Закону. Питання. Чи має право на податковий кредит за навчання своєї дитини підприємець? Відповідь. Законом „Про податок з доходів фізичних осіб” встановлено обмеження щодо не перевищення сум нарахованого платником податку податкового кредиту понад суму нарахованої йому протягом звітного року заробітної плати. Поняття заробітної плати визначено у підпункті „д” пункту 1.3 статті 1 Закону, згідно якого заробітна плата – це доходи, нараховані (виплачені, надані) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України від працедавця. Відповідно до пункту 1.19 статті 1 Закону самозайнята особа – це платник податку, який є суб’єктом підприємницької діяльності або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності. Оскільки самозайняті особи не є найманими працівниками, одержання ними доходів регламентується не трудовим, а цивільним законодавством. Виходячи з наведеного, доходи самозайнятих осіб, одержані ними в межах здійснення своєї незалежної професійної чи підприємницької діяльності, не розглядаються як заробітна плата. Тобто такі самозайняті особи не мають законодавчих підстав для нарахування податкового кредиту. Питання. Чи має батько (мати) право на податковий кредит за навчання дитини, якщо їх дитина навчається у ВУЗі та паралельно працює й одержує заробітну плату? Відповідь. Згідно з пунктом 1.16 Закону податковий кредит – це сума (вартість) витрат, понесених платником податку. Оскільки студент працює та одержує заробітну плату, то він є платником податку з доходів фізичних осіб. Виходячи з норм Закону, такий працюючий студент має сам подати декларацію з метою одержання податкового кредиту на навчання у межах одержаної ним протягом звітного податкового року заробітної плати. У такому випадку батьки студента, який працює та одержує заробітну плату, не мають права на нарахування податкового кредиту за навчання своєї дитини-студента. Питання. Чи може Державна податкова адміністрація України, як виняток, надати право на нарахування податкового кредиту бабусі, яка сплачувала за навчання у ВУЗі онуки, в якої немає батьків? Відповідь. Згідно із Законом України від 04.12.1990 №509-ХІІ „Про державну податкову службу в Україні” та інших законодавчих актів з питань оподаткування податкові органи всіх рівнів, у тому числі Державна податкова адміністрація України, не наділені правом надання додаткових пільг чи якихось преференцій платникам податків. Згідно з підпунктом 5.3.3 пункту 5.3 статті 5 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” до податкового кредиту може бути включена сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості середньої професійної або вищої форми навчання такого платника податку, іншого члена його сім’ї першого ступеня споріднення. Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, відповідно до Закону, вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення. Щодо можливості реалізації бабусею права на податковий кредит за навчання онуки, то оскільки вона згідно із Законом не відноситься до членів сім’ї першого ступеня споріднення з онукою, то вона не має законодавчих підстав для нарахування такого податкового кредиту. Питання. Якщо платник податку в 2008 році здійснив проплату наперед за кілька років навчання, то чи має він право на податковий кредит за 2008 рік та за наступні роки? Відповідь. Законом (пункт 5.3 стаття 5) чітко визначено, що платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного року витрати, фактично понесені ним за навчання у такому звітному році. Оскільки зазначені витрати платник податку поніс у звітному 2008 році, а також ним проплачено навчання наступних, (а не звітного), років, то він не має права включити їх до податкового кредиту. Віктор Косарчук, Директор Департаменту масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян ДПА України. Департамент масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян.

Рубрика - Правозащитник: