Документы, которые вступают в силу с 30.04.2013 г. по 07.05.2013 г.

Ольга Станішевська | Все новости автора

Документи, які набирають чинності в період з 30.04.2013 р. по 07.05.2013 р.

30.04.2013 р.<

 

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання таких довідників" (N 298 від 22.04.2013 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2010 р. N 1151 і від 17 квітня 2013 р. N 273" (N 311 від 22.04.2013 р.);

Постанова КМУ "Про Міжвідомчу комісію з питань розподілу обсягів квот товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2013 році, та внесення зміни в додаток 8 до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. N 1201" (N 312 від 22.04.2013 р.);

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України "Про внесення змін до Порядку складення, подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, та форми для подання запиту на отримання публічної інформації" (N 151 від 26.03.2013 р.);

Наказ Державного космічного агентства України "Про затвердження Положення про порядок забезпечення військовослужбовців, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями" (N 68 від 06.03.2013 р.);

Наказ МВС України "Про затвердження Переліку посад та умов зарахування військовослужбовцям підрозділів з конвоювання внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України вислуги років для призначення пенсій на пільгових умовах (один місяць служби за півтора місяця)" (N 287 від 26.03.2013 р.);

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядку оформлення заяв" (N 221 від 26.03.2013 р.);

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва" (N 205 від 22.03.2013 р.);

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства екології та природних ресурсів України" (N 140 від 02.04.2013 р.);

Наказ Міністерства інфраструктури України, МВС України "Про визнання таким, що втратив чинність, Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 25 травня 2007 року N 450/167" (N 202/337 від 03.04.2013 р.);

Наказ Міністерства культури України "Про затвердження Положення про експертні комісії Міністерства культури України та Державного агентства України з питань кінематографії з визначення претендентів на одержання грантів Президента України молодими діячами у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодими письменниками і майстрами народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів" (N 218 від 22.03.2013р.);

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність" (N 123 від 18.03.2013 р.);

Наказ Міністерства юстиції України "Про внесення зміни до Наказу Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року N 1842/5" (N 706/5 від 15.04.2013 р.);

Наказ Міністерства юстиції України "Про внесення змін до опису гербової печатки державного реєстратора та описів і зразків штампів для проставляння державним реєстратором відміток на установчих документах при проведенні реєстраційних дій" (N 705/5 від 15.04.2013 р.) – набирає чинності частково;

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Типового положення про Науково-методичну раду Центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя" (N 667/5 від 10.04.2013 р.);

Рішення НКЦПФР "Про внесення змін до Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії" (N 132 від 05.02.2013 р.);

Рішення НКЦПФР "Про внесення змін до Типового договору андеррайтингу" (N 366 від 19.03.2013 р.) – набирає чинності частково;

Рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про клірингову діяльність" (N 429 від 26.03.2013 р.);

Постанова НБУ "Про внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України" (N 110 від 27.03.2013 р.);

Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про затвердження змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку" (N 19 від 20.03.2013 р.);

Наказ Фонду державного майна України "Про визнання таким, що втратив чинність, нормативно-правового акта" (N 378 від 26.03.2013 р.);

Рішення НКЦПФР "Про визнання таким, що втратив чинність, нормативно-правового акта" (N 464 від 26.03.2013 р.);

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про визнання таким, що втратив чинність, нормативно-правового акта" (N 247-р від 26.03.2013 р.);

Постанова Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття "Про внесення змін до Постанови Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12.04.2012 N 327" (N 361 від 29.03.2013 р.);

 

01.05.2013 р.

 

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації "Про затвердження граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги" (N 196 від 04.04.2013 р.);

 

02.05.2013 р.

 

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)" (N 590 від 01.10.2012 р.);

 

03.05.2013 р.

 

Закон України "Про приєднання України до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності" (N 159-VII від 02.04.2013 р.);

 

07.05.2013 р.

 

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників" (N 305 від 22.04.2013 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (N 306 від 15.04.2013 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку оплати праці членів комісій всеукраїнського референдуму" (N 304 від 22.04.2013 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування операцій, пов'язаних з використанням коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття" (N 303 від 22.04.2013 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету" (N 300 від 22.04.2013 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Тимчасового порядку проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу" (N 299 від 22.04.2013 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (N 297 від 22.04.2013 р.);

Наказ Мінсоцполітики "Про затвердження форми звітності N 1-ДСД "Звіт про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям" та Інструкції щодо її заповнення" (N 144 від 26.03.2013 р.);

Наказ Мінсоцполітики "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" (N 154 від 28.03.2013 р.);

Наказ Мінсоцполітики "Про встановлення середньої вартості санаторно-курортної путівки для виплати грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування" (N 155 від 28.03.2013 р.);

Наказ Мінфіну, Мінінфраструктури "Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством інфраструктури України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (N 426/184 від 26.03.2013 р.);

Наказ Мінфіну "Про затвердження Змін до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України" (N 431 від 27.03.2013 р.);

Наказ Мінфіну "Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України" (N 436 від 01.04.2013 р.);

Наказ Монмолодьспорту "Про затвердження Правил спортивних змагань з таїландського боксу Муей Тай" (N 3 від 01.04.2013 р.);

Наказ Мінагрополітики "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 березня 2012 року N 125" (N 248 від 09.04.2013 р.);

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Лімітів використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2013/2014 років" (N 270 від 19.04.2013 р.);

Наказ МВС України "Про затвердження Порядку нагородження осіб рядового і начальницького складу та працівників МВС України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету" (N 322 від 29.03.2013 р.);

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України "Про затвердження Інструкції про порядок комплектування кадрами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" (N 162 від 29.03.2013 р.);

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення зміни до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів" (N 452 від 04.04.2013 р.);

Постанова НКРЕ "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 09 грудня 1997 року N 1134" (N 297 від 28.03.2013 р.);

Постанова НБУ "Про внесення зміни до Переліку і тарифів послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями" (N 118 від 02.04.2013 р.);

Рішення НКЦПФР "Про внесення змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (N 519 від 09.04.2013 р.);

Рішення НКЦПФР "Про затвердження Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів" (N 430 від 26.03.2013 р.);

Рішення НКЦПФР "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (N 312 від 12.03.2013 р.);

Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про встановлення диференційованого збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" (N 21 від 29.03.2013 р.);

Рубрика - Правозащитник: