Документи, які набирають чинності в період з 07.02.2012 р. по 13.02.2012 р.

Ольга Кихтенко | Все новости автора

07.02.2012 р.

 <

Постанова КМУ "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. N 1375" (N 52 від 30.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження номенклатури та кількості товарів, операції з ввезення і вивезення яких здійснюються відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про переміщення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки" (N 53 від 30.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (N 58 від 30.01.2012 р.);

Наказ Державної митної служби України "Про внесення змін до Класифікатора місць прибуття" (N 69 від 01.02.2012 р.);

Постанова Національної комісії; що здійснює державне регулювання у сфері енергетики "Про внесення змін до нормативів перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, що надійшли від усіх категорій споживачів, на лютий 2012 року" (N 83 від 03.02.2012 р.);

08.02.2012 р.

Постанова КМУ "Про виконання Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті" (N 51 від 25.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України" (N 55 від 23.01.2012 р.);

09.02.2012 р.

Постанова КМУ "Питання передачі та реорганізації деяких державних підприємств і установ" (N 61 від 25.01.2012 р.);

10.02.2012 р.

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади" (N 45 від 25.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Деякі питання діяльності Комісії з координації робіт з утилізації непридатних та надлишкових ракет, боєприпасів і вибухових речовин" (N 50 від 01.02.2012 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу" (N 48 від 01.02.2012 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику" (N 1404 від 26.12.2011 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції" (N 1403 від 26.12.2011 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" (N 57 від 18.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру" (N 64 від 08.02.2012 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. N 1102" (N 54 від 25.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості" (N 60 від 25.01.2012 р.);

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям та Порядку заповнення управителями іпотечним покриттям електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" (N 1484 від 20.10.2011 р.);

Постанова Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (N 395 від 14.11.2011 р.);

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду державного майна "Про внесення змін до Положення про порядок розрахунків з учасниками при ліквідації інвестиційних фондів або взаємних фондів інвестиційних компаній" (N 1687 1686 від 22.11.2011 р.);

Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України "Про затвердження Умов та порядку видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації" (N 195 від 28.12.2011 р.);

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про затвердження Положення про Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс "КОЛОСОК"" (N 1561 від 29.12.2011 р.);

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України" (N 1789 від 29.12.2011 р.);

Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України "Про організацію і здійснення прикордонного та митного контролю пасажирських поїздів під час їх руху" (N 1067/1852/661 від 30.12.2011 р.);

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про умови оплати праці працівників державних організацій системи державного матеріального резерву" (N 4 від 03.01.2012 р.);

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про умови оплати праці працівників Українського державного науково-дослідного інституту "Ресурс" Державного агентства резерву України" (N 3 від 03.01.2012 р.);

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Термінів подання головними розпорядниками коштів державного бюджету зведеної річної фінансової та бюджетної звітності за 2011 рік" (N 8 від 10.01.2012 р.);

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізницях України" (N 12 від 12.01.2012 р.);

Наказ Міністерства юстиції України "Про забезпечення Державною реєстраційною службою України доступу до публічної інформації" (N 77/5 від 18.01.2012 р.);

Наказ Міністерства юстиції України "Про встановлення порядку роботи по проставленню апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану" (N 94/5 від 19.01.2012 р.);

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження опису гербової печатки державного реєстратора та описів і зразків штампів для проставляння державним реєстратором відміток на установчих документах при проведенні реєстраційних дій" (N 113/5 від 20.01.2012 р.);

Наказ Міністерства юстиції України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 07.04.2004 N 42" (N 114/5 від 20.01.2012 р.);

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку передачі документів між органами державної реєстрації прав" (N 111/5 від 20.01.2012 р.);

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України" (N 112/5 від 20.01.2012 р.);

11.02.2012 р.

Постанова КМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (N 1405 від 30.11.2011 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 368" (N 56 від 18.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету бюджетові м. Києва на капітальний ремонт третього корпусу центру захисту дітей "Наші діти" (N 59 від 18.01.2012 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. N 301" (N 62 від 06.02.2012 р.);

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету районному бюджету Шацького району Волинської області на будівництво та капітальний ремонт доріг Шацьк - Світязь - Залісся - Пульмо – Шацьк" (N 65 від 08.02.2012 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 31" (N 68 від 08.02.2012 р.);

Постанова КМУ "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів" (N 76 від 25.01.2012 р.);

13.02.2012 р.

Постанова КМУ "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів" (N 839 від 03.08.2011 р.);

Наказ Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Змін до наказу МВС від 21.08.98 N 622" (N 745 від 11.10.2011 р.);

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про внесення змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами" (N 1638 від 15.11.2011 р.);

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства фінансів України "Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента" (N 1689 1484 від 22.11.2011 р.);

Постанова Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття" (N 302 від 16.12.2011 р.);

Наказ Міністерства оборони України "Про затвердження Інструкції з організації участі миротворчих контингентів (персоналу) Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях" (N 840 від 28.12.2011 р.);

Постанова Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" (N 479 від 28.12.2011 р.);

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про умови оплати праці працівників Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України" (N 6 від 10.01.2012 р.);

Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства культури України "Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства культури і туризму України від 13.09.2006 N 341/651/619/769" (N 9/11/12/10 від 11.01.2012 р.);

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги з проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" (N 16 від 11.01.2012 р.);

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про внесення змін у додаток 5 до Порядку проведення атестації тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для інвалідів" (N 26 від 16.01.2012 р.);

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про внесення зміни до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності" (N 29 від 16.01.2012 р.);

Наказ Міністерства юстиції України "Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2012 році" (N 172/5 від 30.01.2012 р.);

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань захисту персональних даних" (N 174/5 від 30.01.2012 р.);

Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2011 N 1395" (N 84 від 03.02.2012 р.).

Рубрика - Правозащитник: 
налоговая: 
нет